Wybory

Zadajmy Sobie pytanie ?????????
Czy Wybory są lub mogą być fałszowane?
Obecnie każda Obwodowa Komisja Wyborcza informuje swoich wyborców o wynikach wyborów przez wywieszenie protokołu widocznym i dostępnym miejscu, oraz przekazuje jeden egzemplarz do Rejonowej Komisji Wyborczej, która powołała Obwodową Komisje Wyborczą.
Protokół zawiera wyniki obliczonych głosów oddanych na kandydatów podczas głosowania.
RKW tworzy zestawienie i przekazuje do Wojewódzkiej Komisji Wyborczej ta znów tworzy zestawienia i przekazuje do Państwowej Komisji Wyborczej.
Żaden z wyborców nie ma możliwości sprawdzić, co przekazała jedna Komisja drugiej.
Każdy, kto ma dostęp do tych danych ma możliwość poprzestawiania cyfr, a tym samym ma wpływ na wynik wyborów, i wybory mogą być fałszowane.
Obecnie każdy lokal, w którym odbywają się wybory posiada swoje miejsce w Internecie (stronę internetową), na której to stronie można by umieszczać protokoły z posiedzenia Obwodowej Komisji Wyborczej.
Wszędzie tam gdzie dociera Internet każdy nie wychodząc z domu miałby możliwość sprawdzenia jak przebiegły wybory w dowolnych Komisjach Wyborczych.
Obowiązkiem każdego Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej byłoby w pewnych odstępach czasowych sprawdzać czy ktoś nie dokonał włamania i nie poprzestawiał danych z protokółu.
Do wykonania takiej czynności potrzebna jest wiedza ucznia szkoły podstawowej, pod warunkiem, że nie będą tego opracowywali uczeni i wybitni specjaliści.
Każda Rejonowa Komisja Wyborcza Na podstawie otrzymanych wyników z OKW tworzy zestawienie, a następnie zamieszcza na swojej stronie internetowej, (które posiadają) zestawienie wyników wyborów poszczególnych komisji na terenie swojego działania.
Ta znów przekazuje swoje dane elektronicznie do
Zarówno jak miejskie, wojewódzkie, i centralne Komisje Wyborcze umieszczają podliczone wyniki w Internecie